Poslovni prostori

 

V soseski sta predvidena dva poslovna prostora v pritličju z velikimi izložbenimi okni. Poslovna prostora bosta omogočala različne dejavnosti, en prostor bo v pritličju lamele A obrnjen na Podutiško, drugi pa bo v pritličju lamele B obrnjen proti igrišču.

Za tlorise poslovnih prostorov in več informacij nas prosimo kontaktirajte nas na koseze@stoja-trade.si ali mobilno številko +386 41 652 141.

 

LOKALA A IN B
 

V pritličju sta dva lokala, manjši v lameli A in večji v lameli B s trgovsko storitveno dejavnostjo. Parkirna mesta za zaposlene so v prvi kleti stanovanjskega dela garaže. Dostava za lokala je iz zunanjega parkirišča.

Lokala sta obdelana do lll. podaljšane gradbene faze.

Toplotno izolacijo proti neogrevanim prostorom mora zagotoviti kupec lokala sam. Izvedena je ustrezna toplotna izolacija tlaka in stropa lokala pod stanovanji.

Vsak lokal je opremljen s priključkom ogrevne vode in merilnikom toplote z daljinskim odčitavanjem.

Za pohlajevanje lokalov je predviden enak koncept, kot za stanovanja, s tem da je lokacija zunanje enota klime lokala A predvidena v prvi kleti pod lokalom A, za lokal B pa na spodnjem delu severne fasade lokala B.

V vsakem lokalu je priključek na kanalizacijo.

Za lokal je odjemno mesto za električno energijo z varovalkami 3x35A v merilni omari v skupnem prostoru v kleti oziroma v nadstropju lamele B. Do lokala je predvidena instalacijska trasa, po kateri bo kupec instaliral ustrezen priključni kabel za svoj lokal.

Izvedena je cev do lokala za TK priključek.