Lokacija

Lokacija objekta je atraktivna in zanimiva, saj leži v neposredni bližini rekreacijskega območja Koseškega bajerja in krajinskega parka Rožnika z razvejano mrežo že obstoječih infrastrukturnih objektov in je hitro ter enostavno dostopna tako v center mesta kot tudi na mestno obvoznico

Glede na atraktivno lokacijo so ciljna skupina stanovanj potencialni kupci, ki statusno in finančno predstavljajo višji srednji sloj in jim lokacija z bližino rekreacijskih in trgovskih površin vključno z ostalimi infrastrukturnimi objekti predstavlja odločujoč kriterij pri izbiri in ne cena, so pa zahtevni kupci v smislu visoke kakovosti ter prilagajanja in izpolnjevanja njihovih zahtev.
 
Del ciljnih kupcev predstavljajo lastniki stanovanj v terasastih blokih, ki hočejo ostati na isti lokaciji, a želijo imeti nova, kvalitetna stanovanja, morda večja in tudi zagotovljena parkirna mesta v kleti. Prav tako je del ciljnih kupcev stanovanj, katerim je lokacija glavni kriterij, med starejšimi lastniki stanovanj v terasastih blokih, saj so bili le-ti zasnovani brez dvigal in le v nekaterih so dvigala kasneje vgradili. Potencialni kupci predvidoma manjših stanovanj so tudi kupci, ki jim nakup stanovanja v mestu predstavlja investicijsko priložnost in kupujejo stanovanje z namenom oddaje v najem.

Predvideni so trije objekti, orientirani približno v smeri terasastih blokov, prvi objekt A na zahodni strani bo pretežno stanovanjski, drugi B in tretji objekt C pa med seboj povezuje v dvovišinskem pritličju trgovina Mercator, v zgornjih etažah pa so predvidena stanovanja. Tamkajšnjo trgovino Mercator bo nadomestil hipermarketa Mercator z vhodom za kupce iz Podutiške ceste.